Segons La Vanguardia, els ciberatacs a les empreses creixen en un 25% a causa de la pandèmia. El cost global que pot arribar a suposar a les empreses és de 5 bilions d’euros aquest 2021.

Els ciberatacs s’han disparat a conseqüència de la pandèmia. I no només afecta grans empreses. Segons dades emeses per Google, el nombre de pàgines webs falses que volen captar informació sensible d’empreses i particulars, arriba ja als dos milions.

El crim digital, tal  com se l’anomena en alguns mitjans o ciberdelinqüència, està creixent en un 25% arreu del món. A Espanya els ciberatacs han patit aquest any un increment del 24% respecte a l’any anterior.

Actualment els països on es troben els grups cada cop més especialitzats són Rússia,  Xina, Vietnam i Corea del Nord. Cada membre del grup té el seu rol especialitzat.

Però què és exactament un ciberatac o ciberrisc?

Tal i com el defineix una de les companyies irlandeses asseguradores pionera en la cobertura d’aquest tipus de risc, Beazley, és el “risc financer, físic o de paralització de l’activitat derivat d’un incident dels sistemes d’informació. La vulneració de la informació es pot realitzar dins o fora de l’organització, de manera accidental i fraudulenta, afectant dades personals, informació confidencial o infraestructura tecnològica”.

Quins són els perfils d’empresa més susceptibles de patir un ciberatac?

Ningú ni cap negoci està exempt de patir un ciberatac, però preocupa expressament al següent tipus d’empreses:

 • autònoms,
 • empreses que disposen de Big Data (un gran nombre de dades a la seva disposició per la naturalesa del seu negoci),
 • aquelles empreses amb una gran sensibilització a la implementació de la nova política de protecció de dades pròpies i dels seus clients.

El 89% de les PIMES pateixen algun atac de ciberdelinqüència durant l’exercici del seu negoci. Les conseqüències i repercussions de patir un ciberatac són molt diverses.

 • El 31% pateixen danys en la seva pròpia marca comercial
 • El 30% d’empreses pateixen pèrdues importants en la seva cartera de clients
 • El 29% de negocis veuen reduïda la seva capacitat de generar negoci.

En els últims sis mesos de 2019, es van produir 436 ciberatacs a la setmana.

Quina és la solució més efectiva i immediata per fer front aquest tipus d’extorsions cibernètiques?

El temps urgeix i no és moment de posar-nos aprendre en algoritmes i claus informàtiques que ens permetin garantir la seguretat del nostre negoci a la xarxa. És per això que la contractació d’una pòlissa de ciberrisc és la via més àgil i segura per protegir les empreses i ser els companys dels equips de TIC, evitant així que tot el pes i consciència recaigui sobre ells mateixos.

Des dAsseguris, i amb companyies pioneres en la salvaguarda de ciberatacs com és Beazley entre moltes altres, et volem transmetre tota la tranquil·litat que et permeti el bon desenvolupament de l’objectiu màxim del teu negoci. Et donem cobertura en:

 • Responsabilitat Civil derivada de la Seguretat i Privacitat de dades, que et permetin estar exempt de sancions milionàries fruit del seu incompliment:
  • Divulgació no autoritzada d’informació
  • Error de Seguretat del Sistema Informàtic
  • Incompliment del deure de Notificació
  • Incompliment de la Política de Privacitat i Seguretat
 • Servei de Resposta per incidències relatives a la Privacitat de Dades:
  • Serveis d’experts informàtics
  • Serveis Legals
  • Serveis de notificació
  • Serveis de Call Center
  • Despeses de Gestió de Crisis i Relacions Públiques
  • Equips d’atenció directa al client.

 

Visita www.asseguris.com